01 March 2012

SISTEM MERIT

PEMARKAHAN SISTEM MERIT
KOLEJ KEDIAMAN UNGKU AZIZ

PEMBERIAN MERIT:
 1. Peserta program kolej = 2 markah
 2. Peserta program HEP = 4 markah
 3. AJK projek = 8 markah*
 4. Pengarah projek = 12 markah*
 5. Peserta SUKAN/SENI = 8 markah**
 6. Pengurus SUKAN/SENI = 12 markah**
 7. Wakil Universiti (ie MAKUM,MASUM, etc) = 4 markah
 8. AJK JKP/Kelab/Wakil Aras = 10 markah
 9. Pengerusi JKP/Kelab/Ketua Blok = 15 markah
 10. Timbalan Presiden,Setiausaha & Bendahari = 20 markah***
 11. Presiden JTK = 25 markah***

* Tambahan merit bonus maksimum 10 markah berdasarkan cadangan penyelia penasihat.

** Tambahan merit bonus maksimum 5 markah berdasarkan pencapaian dalam pertandingan.

*** Jaminan penginapan di kolej pada sesi akan datang.


PEMBERIAN DEMERIT:

 1. Aktiviti WAJIB (ie Fire Drill,Taklimat Pengetua) = 6 markah
 2. Kesalahan kecil (ie clamp) = 3 markah


Senarai di atas tertakluk kepada pindaan terkini oleh pihak kolej.

0 komen:

Post a Comment

UM Website
KUAZ Official Website
KUAZ Official Website >> Blog